Jak na budování zpětných odkazů: Při analýze se řiďte zdravým rozumem

analyza-zpetnych-odkazu-graf-3-1

Analýza odkazového profilu vám může pomoci při poražení vašeho konkurenta na poli vyhledávačů nebo při hašení rozdmýchaných problémů. Důležité je vědět, jaká data pozorovat, jak je vyhodnocovat a následně využít. Nabízíme podrobný návod.

Jste majitelem webu, který už má perfektně optimalizované všechny on-page faktory? Chystáte se začít budovat zpětné odkazy?

Pokud se rozhodnete začít sami nebo s cizí pomocí věnovat linkbuildingu, je tento text určen právě vám. Třeba vás přiměje dívat se na získávání zpětných odkazů ne jako na jednoduchý proces, který zahrnuje pár nákupů odkazů a registrací, ale jako na komplexní strategii, která by měla být promyšlená od samého začátku.

Odkazový profil

Odkazový profil je souhrn všech zpětných odkazů, který vede na sledované webové stránky. Jeho základním stavebním kamenem je zpětný odkaz vedoucí na stránky. Odkazy jsou pro vyhledávače reference, které hovoří o oblibě a autoritě konkrétního webu. Mimo jiné pomáhají odkazovanému webu zvyšovat hodnocení.

Důležitým pravidlem pro vybudování ideálního odkazového profilu je získávání zpětných odkazů dlouhodobým a průběžným způsobem. Je potřeba hlídat tempo nárůstu, cílení na různé URL stránky napříč celým webem a nezapomenout na diverzifikaci klíčových frází. Odkazy mohou nabývat mnoha podob. Může se jednat o hypertextové odkazy, odkazem může být obrázek, ale také např. video. Časem tak na váš web začnou směřovat odkazy různé kvality a s různým přínosem.

Relevance, přirozenost a důvěryhodnost

Dosažení přirozeného odkazového profilu začíná právě ve chvíli, kdy přemýšlíte o přínosnosti konkrétního odkazu a jeho ideálních vlastnostech. Parametrů pro rozhodování je celá řada. Následující tři body však shrnují ty nejpodstatnější pohledy a způsob, jakým na ně pohlížet.

 • Relevance – je odkaz umístěný na obsahově podobném webu?
 • Přirozenost – je odkaz umístěný na webu tak, jako by tam patřil?
 • Důvěryhodnost a autorita – věříte sami této stránce? Pak je i pravděpodobné, že jí budou věřit vyhledávače.

Přínos pro návštěvníky

Při rozhodování o získání zpětných odkazů se řiďte hlavně svým rozumem. Vždy se sami sebe zeptejte: „Vede odkaz z obsahu, který je pro návštěvníky přínosný? A budou na něj mít chuť také kliknout?“ Pokud zní odpověď ano, základní stavební kámen z kvalitního materiálu máte doma. Takových kamenů ale potřebujete daleko více. Nezbývá tedy nic jiného, než postupovat stejným způsobem a postupně rozšiřovat své odkazové portfolio.

Protože budování zpětných odkazů je proces dlouhodobý, je zapotřebí čas od času provést jejich analýzu a to nejen u vašeho webu. Analyzujte také konkurenční weby. Srovnání více konkurentů vám dokáže odhalit mnohé příležitosti pro vylepšení vašeho vlastního odkazového profilu. S pomocí analýzy může být vaše linkbuildingová strategie mnohem přesnější a účelnější.

Majitelé webů často řeší SEO a budování zpětných odkazů externím dodavatelem. Ten však mnohdy volí nevhodné metody a získá zpětné odkazy například z nekvalitních katalogů, obecných PR webů nebo nákupem velkého množství odkazů. Tyto odkazy bývají často cílené jen na jednu URL adresu s jedním anchor textem s úmyslem frázi posílit. Pro vyhledávač Google je to ale signál, že odkazový profil není přirozený. Pokud se tento problém neodhalí včas, může vám do Google Webmaster Tools přijít zpráva o zjištění nepřirozených odkazů. Je proto důležité mít pod kontrolou, kdo a odkud na vás odkazuje.

Ze strany vyhledávače Google se na jaře tohoto roku roztrhl pytel s aktualizacemi algoritmů. Měli jsme tu čest seznámit se s Panda Update a Penguin Update. Zatímco Panda bojuje s weby, které mají nekvalitní obsah, Penguin je zaměřený na odhalování nepřirozeného odkazového portfolia. V takovém případě pravděpodobně pocítíte pokles návštěvnosti z přirozených výsledků vyhledávání a také dostanete zmíněnou zprávu do nástroje Google Webmaster Tools. Pokud jste již zprávu dostali, není na co čekat a je potřeba řídit se pokyny Googlu.

Nástroje pro analýzu odkazového profilu

Díky analýze odkazového profilu lze vysledovat mnoho zajímavých informací a dat. Ta lze využít pro stanovení následné strategie. Analýza vám můžete prozradit:

 • Celkový počet domén, celkový počet odkazů nebo odkazujících IP v porovnání s konkurenty,
 • přirozenost zpětných odkazů v porovnání s konkurenty,
 • tempo nárůstu v porovnání s konkurenty a mnoho dalšího.

MajesticSEO

Mezi nejvýznamnější nástroje, se kterými se můžete pustit do analýzy odkazového profilu, patří MajesticSEOOpenSiteExplorer nebo Ahrefs.

Data pro následující krátké rozbory jsem získala z nástroje Majestic SEO. Porovnávala jsem tři obchody s obuví: rejnokobuv.cz, stroll-obuv.cz, botyk.cz.

URL adresa Reffering Domains External Backlinks Unique Anchor
Rejnokobuv.cz 70 801 330
Stroll-obuv.cz 102 2557 55
Botyk.cz 337 303540 389

V tabulce vidíte URL adresy obchodů, počet odkazujících domén (Reffering Domains), počet zpětných odkazů (External Backlinks) a unikátní anchor text (Unique Anchor). Co to znamená?

REFERRING DOMAINS (POČET ODKAZUJÍCÍCH DOMÉN)

Celkový počet odkazujících domén je velice důležitý parametr. Započítávají se do něj pouze jednotlivé unikátní domény po vyfiltrování. Čím větší počet, tím lépe. Z tohoto pohledu je na tom nejlépe obchod botyk.cz.

EXTERNAL BACKLINKS (POČET ZPĚTNÝCH ODKAZŮ)

Rozdíl mezi počtem odkazujících domén a počtem odkazů by měl být co nejmenší. Pokud vedou tisíce odkazů z jedné domény, jedná se o tzv. site-wide odkazy (odkazy vedoucí z každé stránky jednoho webu), které se ve velkém počtu stávají signálem pro odhalení nepřirozeného odkazového profilu. Uvedený počet odkazů celkem je po vyfiltrování odstraněných odkazů.

UNIQUE ANCHOR (UNIKÁTNÍ ANCHOR TEXT)

Odkazů s unikátním anchor textem by měl být také co největší počet. Snažte se je diverzifikovat. Co vám může pomoci?

 • Využívejte fráze s názvem webu/společnosti,
 • skloňujte,
 • přidávejte předložky,
 • využívejte podobné fráze.

Z tohoto pohledu vychází nejlépe obchod www.rejnokobuv.cz.


Poměr domén a odkazů celkem u jednotlivých obchodů

Důležitým ukazatelem přirozenosti zpětných odkazů jsou právě anchor texty. V nástroji Majestic SEO je najdete seřazené podle nejlepšího ACRanku, který získal nejlépe hodnocený odkaz v každé skupině. Mimo jiné se z reportu dovíte počet odkazů celkem pro daný anchor text a počet unikátních domén.

V následující tabulce u každého obchodu uvádíme celkový počet zpětných odkazů z reportu Domain Anchor text, počet unikátních anchor textů a počet frází s anchor textem, který obsahuje brand.

URL Celkový počet odkazů Unikátní anchor text Fráze s brand anchor textem
Rejnokobuv.cz 1294 330 228
Stroll-obuv.cz 2760 55 24
Botyk.cz 322508 389 168

Tabulka ukazuje celkový počet odkazů, počet unikátních anchor textů, fráze s brand anchor textem.

FRÁZE S ANCHOR TEXTEM, KTERÝ OBSAHUJE BRAND

Důležité je mít na paměti následující:

 • Využívání „brandových“ frází pomáhá udržovat odkazový profil přirozený,
 • pro nově vzniklý web je mnohem více přirozené využívat fráze s brandem v anchor textu,
 • brand lze využít ve spojení s optimalizovanou frází.

V poslední části procházení nástrojem Majestic SEO se podíváme na porovnání vývoje zpětných odkazů u uvedených obchodů.


Kumulativní pohled na vývoj počtu zpětných odkazů za posledních 5 let.

Z uvedeného obrázku lze vyčíst, že weby rejnokobuv.cz a stroll-obuv.cz začaly získávat zpětné odkazy později (v průběhu roku 2011), než botyk.cz, u kterého můžeme sledovat vývoj zpětných odkazů již od léta 2010. Nárůst zpětných odkazů celkem je ale u tohoto obchodu mnohem rychlejší a může se jevit jako méně přirozený. Svědčí o tom i poměr domén a celkového počtu odkazů.

Google Analytics a Google Webmaster Tools

Dobrými pomocníky pro analýzu odkazového profilu vašeho webu vám mohou být takéGoogle Analytics a Google Webmaster Tools. V prvním zmíněném si můžete například zjistit seznam odkazujících stránek, které jsou v daném období nejvíce úspěšné z hlediska přístupů na odkazovaný web a chování návštěvníků.

Počet návštěv sám o sobě nevypovídá o úspěšnosti samotného odkazu. Je třeba sledovat nejen míru okamžitého opuštění, ale také formu odkazu. Díky těmto parametrům můžete jednoduše vyhodnotit, který odkaz, z jakého zdroje a jak moc byl úspěšný a případně podobný typ odkazu zapojit do další strategie.

Druhý zmíněný nástroj (Google Webmaster Tools), kterým můžete zanalyzovat pouze web, u kterého ověříte, že jste vlastníky, je vhodným pomocníkem pro všechny správce webu. Mimo jiné budete přes něj upozorněni, pokud vyhledávač Google nebude spokojen se složením vašich odkazů. Jednoduše si také můžete zjistit a stáhnout odkazy na vaše stránky a vyhodnotit, které z nich může vyhledávač vidět jako nepřirozené.

Pokud se chcete těmito údaji zabývat více, můžete si vytvořit podobný graf (viz graf 2). Ukazuje přírůst všech odkazů, těsně před linkbuildingem a v průběhu aktivního budování zpětných odkazů. Návod, jak graficky znázornit, zda váš linkbuilding funguje, najdete v článku na Seomoz.org.


Graf, který si můžete vytvořit na základě dat z Google Webmaster Tools

Analýza odkazového profilu vám může pomoci ke zjištění velice zajímavých informací nejen o vašem webu. Můžete získat přehled o konkurenci ve vyhledávačích a se inspirovat jejich nápady nebo vám analýza může pomoci vyvarovat se kroků, které nic nepřinášejí nebo mohou i uškodit.

Zdroje z článku: http://www.seomoz.org/blog/is-your-linkbuilding-working-how-to-easily-check-using-webmaster-tools-and-a-pivot-chart

Odkaz na původní článek: http://www.lupa.cz/clanky/jak-na-budovani-zpetnych-odkazu-pri-analyze-se-ridte-zdravym-rozumem/, napsáno pod firmou Dobrý web.

O čem ještě píšu