Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Adam Vrána, Se sídlem: Slavňovice 39, Stádlec, IČ: 70302162, DIČ: CZ8002215551, Adam Vrána je fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku a registrovaná jako plátce DPH  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

1. Údaje

1. Potvrzením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů udělujete souhlas Správci se zpracováním osobních údajů spočívajících ve

 1. jménu,
 2. příjmení,
 3. telefonního čísla a
 4. emailové adrese

(dále jen „Údaje“) v souladu se ZOOÚ. Správce Údaje shromažďuje a zpracovává pro účely identifikace a zaslání obchodních nabídek.

V případě plnění smlouvy v oblasti online marketingu zpracováváme tyto Údaje:

 1. jméno,
 2. příjmení,
 3. název společnosti
 4. IČ, DIČ, sídlo,
 5. e-mailovou adresu,
 6. telefonní číslo,
 7. číslo účtu a případně další údaje uvedené ve smlouvě, které identifikují konkrétní fyzickou osobu.

2. Kdo zpracovává osobní údaje

Údaje zpracovává Správce manuálně nebo automaticky sám prostřednictvím svých spolupracovníků (Michaela Vránová Matanelli) nebo prostřednictvím dalších zpracovatelů. V současné době jsou to tito zpracovatelé:

3. S čím souhlasíte

Potvrzením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů současně souhlasíte s tím, aby vás Správce informoval o své činnosti formou obchodního sdělení, a to na vaši emailovou adresu. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku je dobrovolný a udělujete jej na dobu deseti (10) let od udělení, ledaže bude odvolán dříve.

4. Podle zákona máte právo

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Adam Vrána dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita z důvodu mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek.

Prohlašuji, že pokud mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.