Užitečné školení Google Analytics od Honzy Tichého

Byla jsem na školení Honzy Tichého.

S celou rodinou. Přežili jsme. Získali nové informace. Děkujeme. :)

Dlouho jsme si přála zopakovat Google Analytics. Zjistit, k čemu jsou všechny ty novinky dobré. Projít s někým zkušeným segmentaci a pokročilé reporty. Vybrala jsem si školení Google Analytics od Honzy Tichého z Medio Interactive, odborníka na webovou analytiku.

„Dobře, kam jít už vím, ale co s miminkem?“

„Máme tu další místnost, můžete přijít“, odpověděl Honza a tak jsem se dostala na mother-friendly školení:)

Nakonec jsem nedorazila sama, výlet za vzděláváním podnikla celá rodina. Jak Lily Anička, tak tatínek Adam, který úspěšně krotil Lilinku, aby nespásla všechny koníky naráz a přitom aby sám zvládl pracovní povinnosti. Zvládli jsme to nakonec všichni a Honzovi patří velké díky.

Ze školení jsem odešla nadšená. Honza mi pomohl obnovit vše, co jsem slyšela nebo věděla, ale je to již dávno. Nebo to pro mě byla naprostá novinka.

Co mě na školení nejvíce zaujalo?

Honza Tichý na školení Google Analytics

Segmenty a segmentace

Segmentace slouží k tomu, abyste neporovnávali všechna naměřená čísla, ale mohli si vybrat pouze konkrétní část provozu, který vás zajímá. Segmenty pomáhají rozdělit zdroje na menší části a lépe pochopit chování návštěvníků na webu. Co by vás mohlo třeba zajímat?

Výběr předpřipravených segmentů

Můžete například porovnat všechny návštěvy versus návštěvy s okamžitým opuštěním (vysokým bounce rate). Tedy podívat se na návštěvy takové, které si prohlédnou pouze jednu stránku na vašem webu a poté odcházejí.

Výběr segmentů návštěvnosti, která "bouncuje"

 „Bounce raty a konverzní poměry jsou mezikroky, které vás nakonec příliš nezajímají. Důležité je, že se to vyplácí.“, popsal Honza Tichý princip výkonnostního modelu.

Demografické přehledy

V nových Universal Analytics byly zavedeny demografické přehledy. Pohlaví, věk, zájmy. Tyto přehledy vám mohou pomoci při zaměření na cílovou skupinu. Ptáte se, kde Google bere data o demografii? Google o mizivém procentu lidí zná nějaká data. Ví, jaké weby lidi navštěvují, co na nich dělají a je to pro něj určitý vzorek chování. Z těchto modelů chování udělá pravidla a ty aplikuje na zbytek. Vězte ale, že údaje z těchto přehledů jsou spíše nepřesné.

Demografický přehled a porovnání celkové návštěvnosti a té, která "bouncuje"

Na obrázku výše jsem se podívala na demografický přehled (rozdělení dle věku) a zkombinovala jsem ho se segmentem návštěvníků, kteří odejdou hned po první zobrazené stránce (Bounced Sessions). Práce s takovými daty může pomoci při cílení na určité věkové kategorie. Tón komunikace a jazyk, který je na webu použit. Samozřejmě vstupů pro demografické přehledy musí být více a i tak je nutné počítat s nepřesností.

Proč Universal Analytics

Ocenila jsem informaci, v čem je Universal Analytics lepší, než Google Analytics. V čem jsou ty jeho výhody. Honza vyzdvihl tři body:

  • Nové Universal Analytics nejsou vázané pouze na web, ale syrová data ve formě „balíčků“ lze posílat do UA odkudkoliv. Umožňuje to měřit, co uživatelé dělají, téměř v jakémkoliv prostředí. Je možné shromažďovat data z aplikací, digitálního zařízení nebo platební brány. Data musí odpovídat formátu Measurement Protocol.
  • Do Universal Analytics můžete nahrávat vlastní data. Například demografické údaje, náklady na reklamní kampaně nebo třeba pozorovat, jak počasí ovlivňuje nakupování uživatelů. 🙂
  • Můžete sledovat tzv. Customer Lifetime Value (hodnota životnosti zákazníka, čili vás zajímá, jak často u vás nakupuje). Můžete například pozorovat chování zákazníka, který si u vás za celou dobu jeho „životnosti“ objedná za více, než 5 000 Kč.

Atribuční modely

Který zdroj si nárokuje úspěch za dokončený cíl či objednávku?

Pokud uživatel přijde nejdříve z Adwords, poté na web dorazí z přirozeného vyhledávání, uloží si odkaz do prohlížeče a po nějaké době dorazí „přímo“ na web a objedná, kdo může za tuto konverzi? Atribuce pomáhají lépe vyhodnotit úspěšnost kampaní. Dovolují vám nedívat se na konverzní cestu jednostranně, tedy nepřiřazovat konverzi poslednímu nepřímému zdroji. Lze si vybrat mezi několika atribučními modely:

Atribuční modely v Google Analytics

Přehled atribučních modelů najdete zde.

Navigace mezi stránkami

O tomto reportu jsem nevěděla a přitom v sobě skrývá spoustu zajímavého využití. Jak se k reportu dostanete? Klikněte si na Chování (Behavior) – Obsah webu (Site Content) –Všechny stránky (All Pages) a přepněte na Přehled navigace (Navigation Summary).

Navigace mezi stránkami

Také jste úspěšně míjeli tento pohled jako já? V aktuálním výběru vyberte stránku, která vás zajímá. V mém případě jsem ponechal úvodní stránku „\“. A co v tomto reportu mohu vidět? Na levé straně je cesta, ze které návštěvníci přišli na vybranou stránku, na pravé straně vidíte, kam ji opustili.

„Vstup“ na levé straně znamenají, že na vybranou stránku přišli návštěvníci zvenku. Pokud přišli z jiné stránky na webu, jsou součástí Předchozích stránek. Na levé straně pod těmito údaji můžete vidět, které URL stránky přivedli návštěvníky na naši vybranou úvodní stránku a na pravé straně kam naopak návštěvníci pokračovali. V případě úvodní stránky jako vybrané vidím, že pokračovali na stránky:

  • /kontakt
  • /podlahy-a-koberce
  • /cenik
  • atd.

Většina z nich pokračovali na další stránky, odešlo necelých 30 %.

Závěr

Školení jsme všichni ustáli a já jsem odcházela nadšená. Od Honzy jsme já jak, tak Lily Anička dostaly certifikát. To bylo moc hezké. :)

Já si ho vystavím v pracovně a Lily Aničce ho vystavím v pokojíčku. :)

Certifikát pro Lily AničkuCertifikát pro LadyVirtual

Honzovo školení bylo přesně to, co jsem potřebovala. Google Analytics používám denně, ale spoustu věcí jsem již zapomněla nebo jsem jim příliš nerozuměla. Honza mi pomohl lépe se zorientovat v datech a novinkách a zaměřit se na analýzu návštěvnosti (i návštěvníků) z jiného pohledu.

Probralo se toho za těch pár hodin docela dost. Od samotných fungování Cookies, otázky párování zařízení, nastavení vlastních segmentů, přes architekturu Universal Analytics, důležitost tagování kampaní, až po výpočet rentability PPC kampaně a co všechno ovlivňuje konverzi.

Určitě doporučuji zajít si na školení Google Analytics od Honzy všem, kteří sledují data v měřícím nástroji, ale potřebují znalosti oprášit.

O čem ještě píšeme