Network Culture Festival

V rámci Network culture festival jsem 15. dubna navštívila setkání lidí, kteří se věnují spojení technologie a umění v experimentální prostoru Roxy/NoD. O tento zážitek bych se ráda podělila.

První prezentace byla od Michala Cába na téma Livecoding. Dorazila jsem s mírným zpožděním, tedy pro ty, kteří se s tímto termínem setkávají poprvé, nebudu tou pravou, která ho osvětlí. No, nebylo by tomu jinak, i kdybych dorazila včas :). Dovolím si použít úryvek z webu o této akci: “o možnostech, výhodách a nevýhodách livetimecodingu. O software fluxus, pd a pomíjivém toku dat.” Povídání bylo o nahlížení na kód jako na proces v čase, který se objeví a zase zmizí.

Palo Fabuš prezentoval druhou část s názvem Já, My a Oni: Komunikace a odpovědnost v dnešní společnosti, která pro mě byla velice zajímavá a inspirativní. Palo povídal o tom, jak se jednotlivec v dnešní době konvertoval na samotné médium, aniž by si to uvědomoval. Hovořil o tom, že všichni víme, že již vyslovení fráze Odpovědnost, je odpovědnost a každý si udržuje určitý odstup od toho, co říká. Na druhou stranu ve světě sociální sítí tato odpovědnost často zaniká, ne všichni tito uživatelé si uvědomují, jak velký plošný účinek má Word of Mouth Marketing.

Palo mluvil o autoritách a mediích, jejich vztahu v dřívější a dnešní době. Konstatoval, že v dnešní době již nevzhlížíme na média, ale díváme se do zrcadla.

Narazil také na službu Facebook, kde uvedl legrační příklad, jak založil skupinu tepláky a vznesl otázky, jak je jednoduché zbláznit tolik lidí, aby se stali takové skupiny fanoušky a všem jim poslat zprávu.

Zaujala mě zmínka o filmu Untraceable, pokud máte zájem, podívejte, možná bude stát za zamyšlení otázka, za co všechno může nést odpovědnost uživatel webu svou návštěvností. Aspoň ve filmu :).

matanelliova@ataxo.com – co to je? Emailová adresa? Ano. Ale také reklama na společnost Ataxo. Slide s Palovou gmail emalovou adresou mě zaujal a použila jsem jeho nápad na své firemní adrese. Google reklamu nepotřebuje :). Palo tímto apeloval na efekt zapouzdření, tedy že se lidé ohrazují jen proti tomu, co je viditelná reklama a myslí si přitom, že právě na ně má menší vliv, než na ostatní.

Na třetí přednášce, spojené s diskuzí s názvem Kyberia guild vs Facebook matrix, jsme se setkali Danielem Hromadou, zakladatelem Kyberia.sk a Pavlem Neumanem, expertem na sociální média. Na tuto přednášku jsem se těšila ze všeho nejvíc. Její podtitul by mohl být: “Dajte mi jediný rozumný důvod, proč bych se měl zaregistrovat na facebook.” Věta, kterou vyslovil Dan Hromada a vyjádřil  tak svůj skeptický postoj vůči Facebooku. Prostor v Roxy se při této přednášce naplnil spousty mladých posluchačů a tři z nich se později přiznali, že nejsou „facebookáři“.

V prezentaci o sociální síti Kyberia.sk, která spojuje tisíce uživatelů, od hackerů po umělce, nám Dan vysvětlil svůj úmysl vytvořit model internetové demokracie, který bohužel neuspěl dle jeho představ.

Pavel Neuman se trendům na webu věnuje na blogu BuzzMag. Jeho slova byla:“Jedním z výrazných rysů (web 2.0 služeb) je, že se jedná o služby, jejichž užitná hodnota roste s počtem uživatelů“.

Po představení těchto dvou rozdílných postojů se začalo diskutovat na téma proč být či nebýt registrován v social médiích, konkrétně zmíněném Facebooku. Pavel vyzdvihl praktické důvody: rychlá komunikace, sdílení akcí, což Dan uznal za jisté plus, nicméně to nezměnilo jeho názor a důvody, proč zůstat neregistrovaným. Kromě toho, že má pocit, že tuto službu nepotřebuje, uvedl, že mu vadí přirozená inklinace lidí k velkým systémům, dále možná spolupráce americké tajné služby NSA s Facebookem a další důvody, které již pro nedostatek času nezazněly.

Pár myšlenek:

  • růst je nesnadné
  • hodnota roste s počtem uživatelů
  • největší hodnotou Facebooku je znalost našich osobních dat
  • kontrola a odpovědnost z to, co říkáme neseme pouze my
  • očekávejme sémantické weby a nabízení reklam na základě našich profilů

Na Facebooku stojíme tváří v tvář pomalu celému světu a tak jsem si odnesla z tohoto více než čtyř hodinového posezení dva důležité pojmy: Word of Mouth a Responsibility. Vlastně nic nového pod sluncem. Virtuální svět je součástí toho reálného a naopak.

O čem ještě píšu

Napište nám komentář